Zásady ochrany osobních údajů

Vážení obchodní partneři,

firma RESIM, s.r.o. tímto informuje všechny své partnery, že odpovědně přistoupila k zavedení a využívání ochrany osobních údajů podle

  • nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.
  • zákona ČR o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb.
  • zákona ČR č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, vydání řídicích dokumentů a dále zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software a ve spisové službě.

Garantem pro ochranu osobních údajů je Ing. Martina Kučerová, telefon 481 319 459, e-mail: kucerova(at)resim.cz

Politika ochrany osobních údajů 

Informace pro obchodní partnery 

Zásady politiky kvality ISO 9001

Standardní systém managementu kvality

Vedení firmy se plně ztotožnilo s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016, a proto ji zavedlo do činností všech zaměstnanců. Řídíme kontext své firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, státním orgánům i k regionální veřejnosti. Přitom řídíme rizika existující v rámci uvedených vztahů.

Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.

V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

Zlepšování kvality našich zakázek

Základním a prvořadým cílem činností firmy je spokojenost zákazníka s průběhem projektů a výsledkem práce i přínos realizovaných řešení

Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen samotnou technickou kvalitu našich výrobků, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodní administrativy

Součinnost dodavatelů a kooperantů

Pečlivě vybíráme své obchodní partnery. Přednost dostávají obchodní partneři se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.

Kvalitu dodávek do firmy důkladně ověřujeme a vyžadujeme její doložení příslušnými dokumenty (např. atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě).

Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec.

Ve firmě mají všichni zaměstnanci určeno, za co odpovídají, navzájem se k sobě chovají jako zákazníci a dodavatelé.