OŘEZÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ PLASTOVÝCH VÝLISKŮ 

Při výrobě tlakovým vstřikováním do forem zůstávají na hotových výrobcích vtoky, které je potřeba před dalším zpracováním odstranit. Jakkoliv je dnešní technologie vstřikolisů velmi kvalitní, stále zůstávají aplikace ve kterých je nutné přistoupit k apretaci.

Některé výrobní postupy pak vyžadují oříznutí celého tvaru, zejména vnitřních částí výrobku.
Proto jsme vyvinuli stanici, která umožňuje velmi rychlé, přesné řezání platu. Výhodou je zejména čistá, hladká hrana, absence nebezpečných výparů (řezání laserem) a příznivá cena. 

Naši specialisté robotizace dokáží dynamicky měnit dráhy ořezů tak, aby bylo možné zpracovávat jak teplé, tak již vychladlé výrobky bez nutnosti cokoliv složitě přenastavovat.

 


Hlavní výhody našich řešení :

  • důkladné posouzení Vašich požadavků na výsledný produkt
  • návrh optimálního řešení výrobního postupu a použité technologie s ohledem na Vaše prostorové, provozní a rozpočtové možnosti
  • kvalitní velmi odolné zpracování
  • důsledné testování a zpracování dokumentace
  • dokonalý servis a podpora z naší strany