KOMPLEXNÍ SYSTÉMY MĚŘENÍ A DETEKCE  

Počítačové vidění znamená používání kamery / kamer pro automatickou kontrolu a analýzu objektů. Získaná data je pak možno použít pro řízení procesů nebo výrobní činnosti. Typickým použitím je kupříkladu montážní linka, kdy lze kontrolovat každou operaci provedenou na dílu popřípadě výsledek celého procesu. Provede se analýza zachycených snímků a je provedena detekce polohy, barvy, kvality, povrchu, rozměrů, tvaru … prostě čehokoliv co je pro vás důležité.

Využíváme nejen technologie renomovaných firem, ale čím dál častěji vlastní systém, který umožňuje vše výše uvedené, za zlomek ceny. V poslední době stoupají na významu systémy, které se samy učí, zdokonalují své schopnosti a tím zkracují čas potřebný na analýzu.

 


Systémy strojového vidění

  • detekce pozice, tvaru, barvy
  • kontrola počtu kusů a jejich polohy
  • inspekce kvality povrchu / jakosti
  • kontrola posloupnosti operací (sekvence)
  • detekce trajektorií pohybu kontrolovaných dílů
  • měření rozměrů