APRETACE ODLITKŮ / ODJEHLENÍ 

Surový odlitek má na povrchu nálitky a vtoky a takový kus je téměř nepoužitelný. Součástí zpracování každého odlitku je jeho následná  apretace.
Ve výrobě je tato činnost ta nejnáročnější, nejméně oblíbená, nebezpečná a velmi špinavá. Fluktuace pracovníků na pozicích souvisejících s apretací je vysoká s čímž souvisí mzdová náročnost a obtížná garance kapacit.

Pro odjehlení přesných drahých odlitků, jsme vyvinuli řešení, které tyto problémy eliminuje. Plně automatizované apretační centrum je spolehlivou a rychle návratnou alternativou.

Dle tvaru a parametrů odlitku umíme odjehlit hrany a povrch buď pohybem vřetene nebo pohybem výrobku vůči stacionárnímu vřetenu, popřípadě kombinací těchto postupů.


Hlavní výhody našich řešení :

  • důkladné posouzení Vašich požadavků na výsledný produkt
  • návrh optimálního řešení výrobního postupu a použité technologie s ohledem na Vaše prostorové, provozní a rozpočtové možnosti
  • kvalitní velmi odolné zpracování
  • důsledné testování a zpracování dokumentace
  • dokonalý servis a podpora z naší strany