Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů (GDPR) zajišťujeme podle dvou zásadních právních předpisů:

Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.

Ochranu osobních údajů zajišťujeme pomocí vyškolení personálu, dodržováním interních směrnic a dále zlepšenou ochranou v rámci informačních technologií, software, archivace a ve spisové službě.

Garantem zabezpečujícím realizaci GDPR je Ing.Martina Kučerová, telefon 481319450, e-mail: kucerova(at)resim.cz

Interní směrnice je k náhlédnutí zde 

Zásady politiky kvality ISO 9001

Standardní systém managementu kvality

Vedení firmy se plně ztotožnilo s ustanoveními normy ČSN EN ISO 9001:2016, a proto ji zavedlo do činností všech zaměstnanců. Řídíme kontext své firmy zahrnující vztah k externím poskytovatelům, zákazníkům, zaměstnancům, konkurentům, státním orgánům i k regionální veřejnosti. Přitom řídíme rizika existující v rámci uvedených vztahů.

Systém managementu kvality je organickou součástí celkového řízení firmy.

V systému řízení uplatňujeme princip neustálého zlepšování.

Zlepšování kvality našich zakázek

Základním a prvořadým cílem činností firmy je spokojenost zákazníka s průběhem projektů a výsledkem práce i přínos realizovaných řešení

Za kvalitu dodávky nepovažujeme jen samotnou technickou kvalitu našich výrobků, ale i kvalitu dodržování sjednaných dodacích podmínek a kvalitu průvodní administrativy

Součinnost dodavatelů a kooperantů

Pečlivě vybíráme své obchodní partnery. Přednost dostávají obchodní partneři se zavedeným systémem managementu kvality, ať už certifikovaným nebo námi prověřeným.

Kvalitu dodávek do firmy důkladně ověřujeme a vyžadujeme její doložení příslušnými dokumenty (např. atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě).

Součinnost zaměstnanců při dosahování kvality

Našim největším potenciálem je kvalifikovaný a spolehlivý zaměstnanec.

Ve firmě mají všichni zaměstnanci určeno, za co odpovídají, navzájem se k sobě chovají jako zákazníci a dodavatelé.