SPOLEHLIVÝ PARTNER

PRO PRŮMYSLOVOU AUTOMATIZACI

SPOLEHLIVÝ PARTNER
PRO PRŮMYSLOVOU
AUTOMATIZACI

Kompletní individuální řešení – Ukažte nám, kam až chcete růst.

Progresivním výrobcům umíme vždy pomoci zvýšit laťku spolehlivosti a rychlosti celé výrobní operace.

Přesné robotické obrábění

Někteří naši zákazníci vidí budoucnost průmyslové automatizace v plné robotizaci. Aplikace, které jsme pro ně zhotovili jsou postavené na přesné manipulaci s díly a jejich obrábění bez dotyku lidské ruky.
Pomocí trajektorií SPRUTCam. lze pružně měnit a přizpůsobovat dráhy s ohledem na požadavky a potřeby zákazníka.
Zejména při obrábění pro automotive industry, je nutné přizpůsobovat celý proces velmi rychle a bez dodatečných vysokých nákladů.

 

Děrování, nýtování a klinčování

Existuje mnoho aplikací, které vyžadují rychlé, levné a pevné spojení materiálů pomocí nýtů či rozlisováním materiálů  klinčovým spojem. Stejnou pneumaticko-hydraulickou technologii používáme pro děrování – prostřihování kovů, plastů atp.

 

Odjehlování / apretace odlitků

Součástí tlakových odlitků po vyjmutí z formy je vtoková soustava, odvzdušňovací přetoky a další nálitky. Tyto  musí být odstraněny, aby se rozměry a vzhled finálního výrobku sjednotil s požadovaným etalonem. Tato namáhavá, nebezpečná a špinavá práce je ideálním zadáním pro automatizaci.

 

Automatické šroubování a klipování

Ani ten nejrychlejší operátor nezvládne za minutu spojit složitý výrobek pomocí 30 šroubků a 12 klipů. Navíc s garancí přesného momentu dotažení, kontrolou přítomnosti všech prvků a především se zárukou, že žádný šroubek nezapadne někam do útrob výrobku.

 

Naše výrobky

Výrobky, které s různým stupněm individuálních úprav opakovaně vyrábíme. Pracují u desítek našich zákazníků po celém světě, takže fázi ladění funkčnosti máme dávno za sebou.  Výhodou zvládnuté osvědčené konstrukce je jejich efektivní výroba a tím příznivá dodací doba i cena. Ani netradiční požadavky nových zákazníků nás již nezaskočí.

Reference

Společnosti, které jsou bezesporu leadery ve svých oborech a přední světové značky. Bylo nám ctí, spolupracovat s nimi a podílet se na jejich úspěších prostřednictvím našich produktů. Děkujeme.

Continental
ACL
Tyco
1 Gruppo